مالیات اوراق قرضه شرکتی

Image of an office workplace with document, touchpad and a cup of coffee

از اوراق قرضه شرکتی (سهام) چگونه مالیات گرفته می شود؟ اوراق قرضه بر اساس سود به دست آمده در سهام ها اخذ مالیات می شوند، که از طریق سرمایه به دست آمده یا زیان کسب شده در آخرین فروش سهام و از طریق تخفیف اصل سهام کسر مالیات صورت می گیرد.…

ادامه مطلب

سیگنال خرید سهام آمریکا

stock-- market

سیگنال خرید برای سهام ایالات متحده سومین سال هر دوره ریاست جمهوری آمریکا همیشه برای سهام این کشور- به ویژه هفت ماه اول آن،دوره رشد است. جرمی گرانتهام مدیر دارایی GMO می‌گوید که از سال ۱۹۳۲ بازار به طور میانگین از اول اکتبر تا ۳۰ آوریل ۱۷ % عایدی داشته…

ادامه مطلب