New Hampshire Ragged Mountain Resort

تفریحگاه جدید کوهستانی ناهموار همپشِر

اساسنامه ی محرمانه ی خصوصی کاریابی

۳۵۰۰۰۰۰۰ دلار

  ۷۰ عضو با مشارکت محدود (LP)

≡  هر عضویت ۵۴۵۰۰۰ دلار

≡  حداقل مقدار پیشنهادی برای یک عضویت ( ۵۴۵۰۰۰ دلار )

≡  حداقل تعهد پرداختی برای یک عضویت ( ۵۴۵۰۰۰ دلار )