راه اندازی کسب و کار کوچک در آمریکا

filling out personal information

آیا می خواهید یک کسب و کار کوچک در ایالات متحده به راه اندازید؟ یک ویزای E-2  ممکن است برای شما مناسب باشد. ایده شروع کسب و کار ممکن است همیشه در ذهن شما وجود داشته است. برای من هم چنین ایده ای وجود داشت ولی زمانی که به من…

ادامه مطلب

مالیات اوراق قرضه شرکتی

Image of an office workplace with document, touchpad and a cup of coffee

از اوراق قرضه شرکتی (سهام) چگونه مالیات گرفته می شود؟ اوراق قرضه بر اساس سود به دست آمده در سهام ها اخذ مالیات می شوند، که از طریق سرمایه به دست آمده یا زیان کسب شده در آخرین فروش سهام و از طریق تخفیف اصل سهام کسر مالیات صورت می گیرد.…

ادامه مطلب

۴ نکته اساسی هنگام مصاحبه

4 things you absolutely must convey

چهار چیزی که شما قطعا باید در پایان یک مصاحبه آن را منتقل کنید. چیزهای زیادی برای شما هست که برای مصاحبه خودتان را آماده کنید. می توانید سوالاتی را که مدیران شرکت از شما خواهند پرسید را تحقیق کنید و البته تمرین کنید و در پایان ممکن است کاملا…

ادامه مطلب