موفقیت در اولین سرمایه گذاری

Successful First-Time Investor

چگونه برای اولین سرمایه گذاری موفق شویم؟ اگر برای اولین بار خانه می خرید و می خواهید به سرعت سال های باز پرداخت وام را سپری کنید، خبر خوبی برای شما داریم. با افزایش ارزش ملک شما شما اجازه مالکیت بر مقدار معینی از  ارزش خالص ملک خود خواهید داشت. این…

ادامه مطلب

کسب و کار با عواطف و احساسات

emotions

کسب و کار با عواطف و احساسات !!؟؟ آیا عبارت “این جزئی از تجارت است” یا ” این فقط کسب وکار است” را چقدر در گفت وگو های تصمیم سازان بی احساس شرکت ها شنیده اید؟ شاید هزاران نفر در جایی اخراج یا یک عرضه کننده با یک رقیب جایگزین…

ادامه مطلب