افزایش دستمزد در ۲۱ ایالت آمریکا

Many  bundle of US 100 dollars bank notes

حداقل دستمزد در ۲۱ ایالت در این هفته افزایش میابد. حداقل دستمزد در ۲۱ ایالت در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت، که این افزایش در راس پرداخت های فدرال در بیش از نیمی از ایالات متحده آمریکا قرار می گیرد و بر روی تاثیرات جنبش ملی در افزایش درآمد کارگران…

ادامه مطلب