⇐ گروه هتل های بین المللی ‘ Marriott ‘

 

۵۰۰,۰۰۰ دلار ویزاکارت EB5 (گرین کارت) در ایالت فلوریدا برای کارآفرینان خارجی که بدنبال اخذ اقامت دائم ایالات متحدۀ آمریکا هستند.

نکات برجستۀ برنامۀ ویزا EB5

مرکز منطقه ای نیاز سرمایه گذاری به ۵۰۰۰۰۰ دلار را کاهش داده است.

*  این پروژه برای کارهای تجاری و بازرگانی باز است، و به دورۀ پیشرفتی نیاز ندارد.

پروژه EB5 وام مبناست.

کمتر از ۴۳ درصد کل تأمین بودجۀ پروژه توسط پروژۀ ویزا EB5 تأمین خواهد شد.

* کل مشاغلی که قرار است ایجاد شوند بیش از ۱۵۰ درصد الزامات ویزا EB5 هستند.

این پروژه تحت نام برند ‘Autograph Collection (کلکسیون نسخ دست­نویس) شرکت بین المللی ماریوت مجوز خواهد گرفت. 

 

 ⇐ برنامۀ توسعۀ مین سیل ویزا EB5

 

ارتقاء سریع به گرین کارت آمریکا برای کارآفرینان خارجی

توسعۀ مین سیل (Mainsail Development EB5 Visa Program)  افتخار دارد اعلام کند وام های خود را بر اساس پروژه ویزا EB5 درون ایالت فلوریدا اعطاء می کند؛ که به سرمایه گذاری های ۵۰۰,۰۰۰ دلاری هم تعلق می گیرد .

نکات برجستۀ برنامۀ ویزا EB5

* پروژه EB5 وام مبناست.

* کمتر از ۴۳ درصد کل تأمین بودجۀ پروژه توسط پروژۀ ویزا EB5 تأمین خواهد شد.

* کل مشاغلی که قرار است ایجاد شوند بیش از ۱۵۰ درصد الزامات ویزا EB5 هستند.

* ساختار آن کامل است –  این پروژه برای کارهای تجاری و بازرگانی باز است، و به دورۀ پیشرفتی نیاز ندارد.

پروژۀ ویزا EB5 برای کمک به کارآفرینان خارجی در دریافت ویزا EB5 طراحی شده است؛ ویزایی که مجوز اقامت دائم و قانونی (مثل گرین کارت) آنها در آمریکا خواهد بود.