⇐ سؤالات

ویزا EB5 چیست ؟

 1. آیا باید تجربیات یا تحصیلات بازرگانی داشته باشم ؟
 2. آیا باید بتوانم به زبان انگلیسی صبحت کنم ؟
 3. آیا باید سلامتی من در وضعیت خوبی باشد ؟
 4. مزایای گرین کارت چیست ؟
 5. منظور از این که دارایی های سرمایه گذار باید به لحاظ قانونی به دست آید چیست ؟
 6. آیا پول های به ارث مانده از والدین یا دیگر بستگان را می توان برای سرمایه گذاری در پروژۀ ویزا EB5 به کار برد ؟
 7. تفاوت بین گرین کارت مشروط و غیرمشروط چیست ؟
 8. گرین کارت مشروط چیست ؟
 9. اگر درخواست I-526 من توسط ادارۀ خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS) تأیید شود، هدف از درخواست و مصاحبه کنسولگری چیست ؟ و چقدر طول می کشد تا من گرین کارت خودم را دریافت کنم ؟
 10. اگر قبلاً توسط ادارۀ خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS) برای ویزای L-1, E-2, B یا انواع دیگر ویزا رد شده باشم آیا می توانم مجدد درخواست ویزا دهم ؟
 11. روابط خانوادگی و ویزا EB5
 12. بعد از تأیید درخواست، آیا اعضای خانواده هم می توانند در کشورهای مختلف مصاحبه کنند ؟
 13. چه کسانی می توانند اقامت دائم (گرین کارت) را دریافت کند ؟

۱۵ . ایجاد شغل در ویزا EB5

۱۶ . چه امری بیشتری مشکلات را برای درخواست ویزا EB5 به وجود آورده است ؟

 1. هر سال باید چه مدتی را در آمریکا باشم ؟
 2. تفاوت بین اقامت دائم و شهروندی چیست ؟
 3. آیا می توانم گرین کارت خودم را از خودم دور کنم ؟ چگونگی نگه داری از گرین کارت بعد از این که آن را بدست آوردید

۲۰ . بنده مجبور هستم بیش از یک سال را در بیرون از آمریکا بگذرانم. آیا نمی توان در این زمینه کاری کرد ؟

۲۱ . گرین کارت چه مدتی اعتبار دارد ؟

 1. آیا کشورهایی در لیست ممنوعۀ برنامۀ پروژۀ ویزا EB5 قرار دارند ؟
 2. « حساب تضميني – حساب ضمانت پرداخت تعهد به ذينفع قرارداد » چیست ؟ سرمایه گذار باید چه وقتی پول خود را به این حساب منتقل کند ؟

۲۴ . حساب تضميني یا حساب ضمانت پرداخت تعهد به ذينفع قرارداد چطور می تواند من را در برابر خطر از دست دادن پولم محافظت کند ؟

۲۵ . اگر واجد شرایط نباشیم آیا باز هم می توانم در خواست دهم (برای مثال اگر هم اکنون در آمریکا زندگی بکنم ولی اصلا ً ویزایی نداشته باشم آیا می توانم درخواست ویزا دهم ؟

۲۶ . مرکز منطقه ای منصوص چیست ؟

۲۷ . روند درخواست I-526 چیست ؟

۲۸ . روند کنسولی یا اصلاح وضعیت چیست ؟

 1. روند کنسولی چیست ؟

۳۰ . پذیرش در آمریکا بعد از سرمایه گذاری ، پر کردن درخواست I-526 یا در طول روند کنسول گری چطور است ؟

 1. اصلاح وضعیت چیست ؟
 2. مسافرت به کشورهای دیگر در جریان پردازش اصلاح وضعیت I-485
 3. اشتغال در جریان پردازش اصلاح وضعیت I-485
 4. درخواست I-829 برای حذف شرایط سرمایه گذاری برای ویزا EB5

 

 مشاهده پاسخ ها