در حال حاضر فقط کسانی که عضو سایت باشند می توانند لینک های دانلود طرح های سرمایه گذاری را مشاهده نمایند. 

 

۱) طرح مرکز نگه داری سالمندان و مراقب های حافظه


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

 

 

۲) طرح پیست اسکی کوهستانی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید!

 

 

۳) طرح حمل و نقل بین المللی آمریکا


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

 

 

۴) طرح حمل و نقل – خدمات انبار داری (فاز ۲)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]