شروع کسب و کار

√ شرکت مسئولیت محدود (LLC)

یک شرکت مسئولیت محدود واژه ایست که در قوانین دولتی ایجاد شده و از شما در مسئولیت شخصیتان محافظت می کند. این نوع شرکت ها محبوب ترین نوع شغل برای شروع کار به حساب می آیند که دلیلش آسانی و انعطاف آن است.

شرکت مسئولیت محدود  Global Success Solutions شامل:

– توافق اجرایی شخصی

– مقررات برای حفاظت از دارایی های شما

√ غیر انتفاعی

به راه انداختن یک موسسه غیر انتفاعی یک راه عالی برای کمک به یک انگیزه ارزشمند است. شرکت ما می تواند به سرعت کمک کند شما تشکیل یک شرکت چند مالکیتی غیر انتفاعی راه اندازی کنید.

Global Success Solutions در امور غیر انتفاعی به شما اجازه می دهد:

– کمک هایی با قابلیت کسر مالیات با وضعیت ۵۰۱(c) (3)  دریافت کنید.

– تخفیف هایی در امور پستی و دیگر هزینه ها با وضعیت ۵۰۱(c) (3) دریافت کنید.

– به خیرین بالقوه اطمینان بدهید.

√ مالکیت فردی

یک “انجام کسب وکار با عنوان” را به آسانی و سرعت ثبت کنید

بسیاری از مردم که تصمیم به شروع کسب و کار می گیرند می خواهند یک مالکیت فردی داشته باشند.اگر می خواهید تا نام شرکت خود را غیر از نام قانونی خود قرار دهید باید یک “انجام کسب وکار به عنوان”را در ایالت یا کشور ثبت کنیدتا مالکیت فردی شما ثبت نام شود.

با استفاده از ثبت “انجام کسب و کار به عنوان” Global Success Solutions  احازه می دهد شما:

– کسب و کار خود را قانونی اداره کنید و حقوق ارزشمندی کسب کنید.

– تحت عنوان کسب و کار خود حساب بانکی باز کنید.

√ مشارکت عام (سهامی عام)

یک مشارکت عام یک روش سریع و آسان برای شروع کسب و کار است.یک شراکت را می توان با BDA ثبت کرد. این به شما اجازه می دهد که یک حساب بانکی افتتاح کنید و به طور رسمی کسب و کار خود را تحت عنوان شراکت مدیریت کنید.

در روش دیگر بسیاری از صاحبان کسب و کار شرکت مسئولیت محدود یا چند مالکیتی را انتخاب می کنند که منافعی علاوه بر محافظت از مسئولیت شخصی به همراه دارد.

√ مشارکت محدود

یک مشارکت محدود، شراکتی است بین یک یا چند شریک عام که کسب و کار را مدیریت می کنند و یک یا چند شریک که شراکت محدود دارند که فقط سرمایه گذاری می کنند و در مدیریت نقش ندارند. بر خلاف شرکای یک مشارکت عام، شرکای عام در مشارکت عام مسئولیت محدود دارند.

 با همکاری Global Success Solutions در مشارکت محدود شما این موارد را به دست می آورید:

– مجوز مقدماتی نام مشارکت محدود خود در ایالت تا مطمئن شوید این نام قابل دستیابی است.

– ایجاد و ثبت گواهی مشارکت محدود در وزارت کشور (یا یک موسسه ایالتی مربوط).

– فرم های موافقت سایر شرکا.

√ مشارکت با مسئولیت محدود

یک مشارکت مسئولیت محدود یا LLP کسب وکاری است که برای شرکایی طراحی می شود که می خواهند در اداره شرکت نقش داشته باشند، اما در مسئولیت سود و زیان سهیم نباشند.به عبارت کلی شریک در LLP برای بدهی ها یا مسئولیت های دیگر شرکا مسئولیتی ندارد.

با همکاری Global Success Solutions در مشارکت مسئولیت محدود شما این موارد را به دست می آورید:

– مجوز مقدماتی نام مشارکت مسئولیت محدود خود در ایالت تا مطمئن شوید این نام قابل دستیابی است.

– ایجاد و ثبت گواهی مشارکت مسئولیت محدود در وزارت کشور (یا یک موسسه کشوری مربوط).

– فرم های موافقت سایر شرکا.

Measuring-Success

راه اندازی کسب و کار

√ شرایط خارجی

اگر می خواهید شرکت خود را در ایالتی غیر از ایالتی که در آن تاسیس کرده اید اداره کنید، شرکت تان باید واجد شرایط خارجی در هر ایالتی که شکل می گیرد شود. با همکاری Global Success Solutions این فرایند آسان و سریع است.

√ تبدیل

در بسیاری از ایالات می توانید کارتان را از یک نوع و عنوان به نوعی دیگر تبدیل کنید.به طور مثال اگر یک شرکت مسئولیت محدود تاسیس کنید و بخواهید به شرکت چند مالکیتی تبدیل کنید یا نوعی دیگر، این امکان فراهم است. شرکت ما به شما کمک می کند گواهی تبدیل خود را ثبت کنید و نیز اساسنامه و مقررات شرکت جدید خود را ایجاد کنید (یا اگر شرکت مسئولیت محدود هستید موافقت نامه اجرایی را بنویسید).

√ نام شرکت/انجام شغل تحت عنوان

ثبت ” انجام شغل تحت عنوان ” به سرعت و آسانی

DBA علامت اختصاری کلمه های “انجام کسب و کار به عنوان” می باشد.اگر شما تک مالک هستید نیاز به DBA دارید که شرکت تان ثبت شود. شرکت های چند مالکیتی و مسئولیت محدود نیازمند DBA هستند اگر نامی متفاوت نسبت به نام ثبت شده در اساسنامه دارند.

با ثبت انجام کسب و کار تحت عنوان Global Success Solutions  می توانید :

– کسب و کار خود را به قانونی اداره کنید و حقوق ارزشمندی کسب کنید.

– تحت عنوان کسب و کار خود حساب بانکی باز کنید.